โดเมนเนม (domain name) คืออะไร

สารบัญ

โดเมนคืออะไร

ความหมายของโดเมน

ความหมายของ ซับโดเมน (Subdomain)

ส่วนประกอบของโดเมน

ความหมายของนามสกุลของโดเมน

โดเมนเนม (domain name) คืออะไร

โดเมนคืออะไร โดเมนเหมือนกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ช่วยให้คุณเรียกที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและจดจำง่าย แทนการจดจำ IP Address ซึ่งมีแค่ตัวเลขและจุด (เช่น 172.16.255.46 เป็นต้น) โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยาก และเมื่อเจ้าของเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

ความหมายของโดเมน

โดเมนเนม ความหมายโดยทั่วๆ ไป หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง Website ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป ยังรวมไปถึงผู้ดูแลระบบโดเมนเนมซีสเทมที่สามารถแก้ไขไอพีแอดเดรสของชื่อโดเมนเนมนั้นๆ ได้ทันที โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะ ระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมดเช่น wesisitesing.com หรือ Wesitesitesing.com ถือว่าเป็นชื่อเดียวกัน โดนเมนเนม มีด็อทอยู่หลายประเภทแต่ที่นิยมมากที่สุดนั้นก็คือ .com เพราะเป็นด็อทในยุคแรกๆ ที่เริ่มใช้กัน และง่ายต่อการจดจำ

คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนได้หลาหลายชื่อและเลือกให้แต่ละชื่อเรียกเนื้อหาเว็บไซต์ที่เดียวกันได้เพราะบ่อยครั้งลูกค้าของคุณอาจสับสนและใส่ที่อยู่ผิด ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ เช่น คุณอาจจะจดทะเบียนไว้ทั้ง yourdomain.com และ yourdomains.com เพื่อให้ลูกค้าพิมพ์และเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ทันที

โดนเมนเนม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ โดยเฉพาะกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท ถ้าได้ชื่อที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนั้นจะทำให้โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์นั้นๆ ได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำได้ง่ายไม่ใช่กับผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ผ่านโดมเนมเท่านั้น ยังรวมไปถึง Search Engine ชื่อดังต่างๆ เช่น Google Yahoo MSN เป็นต้น ที่จะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทำ index กับเว็บเพจหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา

Sub Domain คือ อะไร ?

Sub Domain เป็นเว็บย่อยของเว็บไซต์ของเราอีกที โดยปกติถ้ามี Domain ชื่อ kapook.com เราจะเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยพิมพ์ www.kapook.com แต่หากเราต้องเข้าชมเว็บย่อยของเราจะต้องพิมพ์ http://news.kapook.com sub domain มีประโยชน์สำหรับท่านที่มีธุรกิจ หลายประเภท เป็นการจำแนกแยกแยะหมวดหมู่ธุรกิจ

ส่วนประกอบของโดเมน

         ปกติแล้วโดเมนจะประกอบด้วยส่วนเรียกสองส่วนคือ ส่วนของชื่อ (Unique Domain) และนามสกุล (extension) เช่น www.wesitesing.co.th มี wesitesing เป็นชื่อ (Unique Name) และ .co.th เป็นนามสกุล (Extension)

ในส่วนของระดับของโดเมนนั้นจะมีแบ่งย่อยออกเป็นสองชั้นคือ

โดเมน 2 ระดับ ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล เช่น www.wesitesing.com   

โดเมน 3 ระดับ ประกอบด้วย ชื่อ + นามสกุล + รหัสประเทศ เช่น www.wesitesing.co.th  

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโดเมนคุณควรจะทำความรู้จักกับโดเมนประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.Generic Top-Level Domain (gTLD)

โดเมนที่ทุกคนส่วนใหญ่รู้จักจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า Generic Top-Level Domain หรือ gTLD โดย TLD คือชื่อที่อยู่ตำแหน่งขวาสุดในที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ เช่น www.icann.org และมีจำนวนตัวอักษรสามตัวขึ้นไปเช่น .aero, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro และ .travel เป็นต้น

2.Country Code Top-Level Domain (cc TLD)

cc TLD คือ TLD ที่สงวนเฉพาะไว้สำหรับประเทศ หรือเขตปกครองใดปกครองหนึ่ง โดยมีสองตัวอักษร เช่น .th หรือ .hk ดังนั้น ccTLD จึงเป็นทางเลือกในการจดทะเบียนโดเมนเพื่อการประกอบธุรกิจในประเทศนั้นๆ สำหรับ .in.th คุณสามารถขอจดทะเบียนได้เลย และถือว่าเป็น cc TLD ที่สะดวกที่สุดสำหรับการเปิดเว็บไซต์เพื่อประกอบกิจกรรมออนไลน์ในประเทศไทย และสำหรับ .co.th ที่ใช้สำหรับประเทศไทย คุณจะต้องยืนเอกสารยืนยันความเป็นองค์กรธุรกิจของคุณเพื่อขอจดทะเบียนด้วย

ความหมายของนามสกุลของโดเมน

.com         ย่อมาจาก commercial หมายถึง การค้า บริษัท องค์กร

.net          ย่อมาจาก network หมายถึง เครือข่าย

.org           ย่อมาจาก organization หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไร

.biz           ย่อมาจาก business หมายถึง องค์กร บริษัท ห้างหุ้นส่วน คล้ายกับ .com

.info          ย่อมาจาก information หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ

.us            ย่อมาจาก united states หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศนี้ด้วย

.co.th        ย่อมาจาก commercial in Thailand หมายถึง บริษัทหรือองค์กรที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

.ac.th        ย่อมาจาก academic in Thailand หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

.or.th        ย่อมาจาก organization in Thailand หมายถึง องค์กรไม่หวังผลกำไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

.in.th         ย่อมาจาก individual in Thailand หมายถึง บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

.net.th      ย่อมาจาก network in Thailand หมายถึง หน่วยงาน/องค์กรทำธุรกิจด้านเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย