บริการดูแลเว็บไซต์

เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ธุรกิจ เว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์แสดงเนื้อหา เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ หรือเว็บไซต์ e-Commerce พัฒนาด้วย WordPress ดูแลเจากทีมงานที่มีประสบการณ์

View plans
Small(S)
฿1,000
ต่อเดือน
อัพเดทข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
หน้าอัพเดท : 3 หน้า/เดือน
สำรองข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
แก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO
เพิ่มระบบป้องกัน spam
เพิ่มระบบป้องกัน Malware
Select plan
Large(L)
฿5,000
ต่อเดือน
อัพเดทข้อมูล : 5 ครั้ง/เดือน
หน้าอัพเดท : 10 หน้า/เดือน
สำรองข้อมูล : 4 ครั้ง/เดือน
แก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO
เพิ่มระบบป้องกัน spam
เพิ่มระบบป้องกัน Malware
Select plan

ต้องการสอบถามเพิ่ม?

โปรดติดต่อเรา Line ID : Wesitesing

Contact us